Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2016

imara
22:59
I to by było na tyle.
Reposted bybelieve17nicsieniestalo

March 11 2016

imara
15:37
imara
15:37
- Wiesz co, strasznie mnie wkurza, że taka fajna dziewczyna nie może sobie znaleźć żadnego porządnego faceta.
- Ty też byłaś fajna i nie mogłaś sobie długo nikogo znaleźć.
- No bo ja szukałam ciebie.
— "Przyjaciółki"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamelinowa amelinowa

March 10 2016

imara
13:57
Reposted frommayamar mayamar viaRani Rani
13:51
imara
13:50
1715 f4ed 500
Reposted fromverdantforce verdantforce vianieprzygoda nieprzygoda
imara
13:50
Najgorsze uczucie na świecie? Zazdrość. Czuć ją to tak jak poniżać samego siebie.
— mądre książki
Reposted fromalmostlover almostlover viaMerlinka Merlinka
imara
13:50
6909 377a 500
Reposted fromyourjinx yourjinx viaMerlinka Merlinka
imara
13:50
Szybko się przekonasz, że uroda to tylko powierzchowność, a szpetota sięga do szpiku kości.
— Christina Lauren
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerlinka Merlinka
13:48
2289 146e 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viauseeidream useeidream
imara
13:40

Odchodziła ode mnie dzień po dniu, nagłą obecnością, niedobrym milczeniem, wymuszonym uśmiechem, cofnięciem ręki. Co raz bardziej nie moja, co raz bardziej czyjaś.

— Krystyna Siesicka, Pejzaż sentymentalny.
Reposted frommadeliine madeliine viatiredeveryday tiredeveryday
imara
13:39
8195 cbe7
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
imara
13:02
2314 9894
Reposted fromGIFer GIFer viaskizzo skizzo
imara
12:34
0238 34e2 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaperfidia perfidia
imara
11:36
5275 5d98
nikogo jak Ciebie..
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaconciencia conciencia
11:35
Zauważam, że im jestem starszy, tym mniej lubię mówić. Zwłaszcza że ludzie dużo mówią, ale nie rozmawiają, nie wymieniają myśli, tylko paplają. To męczące. I nie spotykają się ze sobą, tylko powtarzają: ‘Dobra, to jesteśmy w kontakcie’. Każdy jest gdzieś w sobie. Wymieniają komunikaty.
— Robert Więckiewicz (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaravena00 ravena00
imara
11:34
W Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych płeć gorszego sortu studiować jeszcze nie może (dopiero od 1920 r.), więc [Zofia Stryjeńka] ścina włosy. I ubiera się w rzeczy swojego brata. I fałszuje jego dokumenty, i u notariusza tłumaczy je na niemiecki, i w roku 1911 wyjeżdża na prestiżową akademię do Monachium jako Tadeusz von Grzymała. Kandydatów jest 200, przyjmują 40, egzamin zdaje i się dostaje, skubana.
— Janusz Rudnicki, Zocha strzela focha [w:] Książki. Magazyn do czytania NR 1 (20), MARZEC 2016
Reposted fromwieczerza wieczerza viaitmakesmecalm itmakesmecalm
imara
10:43
imara
10:43
„Odpuść” znaczy „pozwól, żeby wiatr popchnął cię w najlepszą stronę”. Chodzi o to, żeby mieć marzenia, fantastyczne plany, wymyślać nowe projekty, być w życiu kreatywnym i ciągle szukać nowych inspiracji, ale jednocześnie nie żądać, że musi być tak, jak ja sobie wymyśliłem.
— Beata Pawlikowska
imara
09:37
Reposted fromFlau Flau viatoskalatte toskalatte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl